Odpady medyczne mogą być zakaźne! Nie lekceważ problemu! Odpady medyczne mogą być zakaźne! Nie lekceważ problemu!
Gospodarka odpadami zakaźnymi wymaga nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim przestrzegania podstawowych reguł bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno pracowników placówek medycznych, jak również firm odpowiadających... Odpady medyczne mogą być zakaźne! Nie lekceważ problemu!

Gospodarka odpadami zakaźnymi wymaga nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim przestrzegania podstawowych reguł bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno pracowników placówek medycznych, jak również firm odpowiadających za transport odpadów oraz ich utylizację.

Odpady zakaźne są szczególnie niebezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Należy się z nimi obchodzić szczególnie ostrożnie. Takie postępowanie pozwoli uniknąć niepotrzebnego zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, wirusów czy bakterii. Brak ryzyka epidemiologicznego ma zasadniczy wpływ na komfort udzielania świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów. Zakaźne odpady medyczne mogą powstawać przede wszystkim w szpitalach oraz gabinetach weterynaryjnych.

Czym tak naprawdę jest zakaźny odpad medyczny?

Odpady zakaźne są jedną z grup odpadów medycznych, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę. Są to zarówno odpady szpitalne, jak i weterynaryjne, które mogą wykazywać właściwości zakaźne. Miejscem ich powstawania są w szczególności szpitalne oddziały zakaźne, jak również gabinety czy kliniki weterynaryjne. Odpady zakaźne zawierają żywe mikroorganizmy lub toksyny, które łatwo mogą ulec rozprzestrzenieniu oraz wywołać określone choroby u ludzi oraz zwierząt.

Co może być zakaźnym odpadem medycznym?

Zakaźnym odpadem medycznym może być wszystko to, co ma właściwości pozwalające na wywołanie określonych chorób u zdrowego człowieka lub zwierzęcia. Są to przede wszystkim:

– ludzkie oraz zwierzęce tkanki,
– ludzkie oraz zwierzęce organy,
– krew oraz pojemniki na krew,
– pojemniki na konserwanty,
– skażone narzędzia chirurgiczne czy weterynaryjne,
– zainfekowane materiały opatrunkowe, pościel, serwety, fartuchy itd.,
– żywność ze szpitalnych oddziałów zakaźnych.

Jak należy postępować z takimi odpadami?

Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania zabiegów czy świadczenia usług zdrowotnych/weterynaryjnych. To, co jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia musi od razu trafić do specjalnych worków lub pojemników, zostać szczelnie zamknięte, opisane, przewiezione w odosobnione miejsce, a następnie przetransportowane do spalarni odpadów niebezpiecznych. Utylizacją takich odpadów zajmuje się firma EMKA S.A z Żyrardowa.

Czym grozi nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami zakaźnymi?

Nie wolno lekceważyć zakaźnych odpadów medycznych, gdyż stanowią one realne zagrożenie dla wszystkich, którzy przebywają w danej placówce lub klinice weterynaryjnej. Najważniejszym aspektem jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie na oddziałach zakaźnych. Brak zachowania standardów grozi rozprzestrzenieniem się wirusów, bakterii czy chorób zakaźnych. Problem z rozprzestrzenieniem się np. choroby zakaźnej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, naraża również szpital czy klinikę za zamknięcie, dodatkowe koszty związane z dezynfekcją, a także utratę reputacji i pacjentów. Kolejną przestrogą są również kłopoty prawne oraz konsekwencje finansowe, które mogą doprowadzić (zwłaszcza prywatne placówki) do bankructwa.

Czy inne odpady medyczne również trzeba segregować?

Tak. Wszystkie odpady medyczne, które powstają wskutek świadczenia usług zdrowotnych, weterynaryjnych czy wykonywania badań muszą być segregowane w odpowiednie worki (czerwone – odpady zakaźne, żółte – odczynniki i chemikalia, pozostałe kolory – pozostałe odpady medyczne) lub pojemniki z tworzywa sztucznego.

No comments so far.

Be first to leave comment below.