Maski antysmogowe dobrym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem środowiska
Smog to nadmierne zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi cząsteczkami spowodowane przez transport, produkcję lub zakłady wytwarzające ciepło. Stanowi on zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Gdy w powietrzu zanotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, mogą one składać się z pyłu, popiołu, sadzy, dymu, siarczanów i azotanów, dostają się do płuc. Każdy z nas może... Read more